Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
 • AACR2
 • Bo Tu khoa 2012
 • MARC21
 • TMQG
 • Tieng Anh Thu vien
 • ddc23_Tieng_Viet
 • tap-chi-thu-vien
Nếu là một teen @ đúng nghĩa, ắt hẳn bạn biết rằng teen thời nay rất thích đọc dù bên cạnh họ còn nhiều điều hấp dẫn khác.

Read Full Article
hanoinet - Suốt ngày bạn online chỉ để chat, chơi games và đọc truyện tranh thì bạn chưa hẳn là một teen @. Thậm chí đôi lúc bạn cảm thấy mình lạc lõng trong các chủ đề về âm nhạc, điện ảnh, thời sự trong "hội bà 8" của mình.

Read Full Article

Tìm kiếm các tài liệu nghiệp vụ thông tin - thư viện xuất bản bằng tiếng Việt trên Internet thông qua công cụ tìm kiếm của Google dùng riêng cho Thư viện Trẻ.

 

Loading

Click here to load this Caspio Bridge DataPage.

VILIS là công cụ tìm kiếm bài viết đăng trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học Thông tin - Thư viện xuất bản bằng tiếng Việt trên mạng Internet. VILIS được xây dựng trên công nghệ Google Custom Search Engin. Để tìm kiếm, xin vui lòng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm dưới đây:Mẹo tìm kiếm:

* Danh từ trong tiếng Việt thường đa âm tiết, vì vậy nếu muốn tìm chính xác một khái niệm (VD: biên mục), bạn cần gõ vào hộp tìm kiếm là: "biên mục". Nếu không, bạn sẽ nhận được tất cả các trang có từ "biên" và "mục" nằm ở bất kỳ đâu.

* Có thể sử dụng các toán tử AND hoặc OR để thu hẹp hoặc mở rộng kết quả tìm kiếm. VD: DDC AND "Thư viện Quốc gia", "thủ thư" OR "thư viện viên".

* Google không phân biệt tiếng Việt có dấu hay không dấu. Vì vậy, khi nhập vào hộp tìm kiếm từ khóa "thư viện" hoặc "thu vien" sẽ thu được kết quả như nhau.

The Dewey Blog (http://ddc.typepad.com)là một trang thông tin không chính thức (thường được gọi là Nhật trình Web) do Jonathan Furner, Trợ lý Biên tập Khung phân loại DDC, quản trị với các bài viết do các thành viên của Ban Biên tập Dewey đóng góp. Theo khẩu hiện trên Blog thì tại đây bạn có thể tìm thấy thấy "tất cả những gì bạn luôn muốn hỏi về Khung phân loại Thập phân Dewey mà ngại chưa dám hỏi" (Everything you always wanted to know about the Dewey Decimal Classification® system but were afraid to ask ...). Tuy nhiên đây không phải là trang chính thức của OCLC - người giữ bản quền DDC hay của Ủy ban Chính sách Biên tập DDC. Tại chuyên mục DDC Translation, bạn còn có thể tìm được những thông tin về bản dịch Tiếng Việt của Ấn bản rút gọn 14. 

Ở thư viện công cộng và đại học ở một số nước nói tiếng Anh, chức danh của người đứng đầu thư viện có thể hoàn toàn khác với những gì bạn có thể dịch được nhờ vào từ điển Anh-Việt. Một số ví dụ sau sẽ chỉ ra rằng từ điển sẽ chẳng giúp gì bạn nếu bạn không hiểu rõ về ngữ cảnh mà bạn cần dịch.

Univesity Librarian: Giám đốc Thư viện Đại học (VD: VUW University Librarian - Giám đốc Thư viện Đại học Victoria University of Wellington)
Law Librarian: Giám đốc Thư viện Luật
State Librarian: Giám đốc Thư viện Tiểu bang (VD: Victoria State Librarian - Giám đốc Thư viện Công cộng Tiểu bang Victoria, Australia)
Librarian of Congress: Giám đốc Thư viện Quốc hội Mỹ

Tuy nhiên, ở một số thư viện khác, người đứng đầu thư viện cũng có thể là Director hoặc là Director-General. Ví dụ, Giám đốc điều hành Thư viện Quốc gia Australia là Director-General. Ở Hoa Kỳ, Director cũng là chức danh phổ biến dành cho người đứng đầu Thư viện Đại học hoặc Nghiên cứu. Vì vậy, để dịch chính xác cần hiểu rõ vị trí của chức danh trong thư viện chứ không nên phụ thuộc vào ngôn từ.

S.R. Ranganathan's five laws of library science:

 1. Books are for use.
 2. For every reader, his or her book.
 3. For every book, its reader.
 4. Save the time of the reader.
 5. A library is a growing organism.

Năm quy luật thư viện nổi tiếng của Ranganathan:

 1. Sách là để sử dụng
 2. Đối với mọi đọc giả, quan trọng nhất là sách
 3. Đối với mọi cuốn sách, quan trọng nhất là người đọc
 4. Hãy tiết kiệm thời gian của độc giả
 5. Thư viện là một thực thể hữu cơ không ngừng phát triển

Định nghĩa về mục đích của Mục lục Thư viện do Charles Cutter đưa ra năm 1876 tới nay vẫn là định nghĩa được nhắc đến nhiều nhất trong các sách giáo khoa về biên mục. Theo đó, mục đich của một Mục lục Thư viện là:

1. Cho phép người dùng tìm được cuốn sách khi họ biết:
(A) Tác giả
(B) Tên sách
(C) Chủ đề của cuốn sách

2. Cho biết thư viện hiện đang lưu giữ những tài liệu nào:
(D) Của một tác giả nào đó
(E) Về một chủ đề nào đó
(F) Dưới một dạng ấn phẩm nào đó

3. Giúp lựa chọn một cuốn sách:
(G) theo lần xuất bản
(H) theo đặc trưng của cuốn sách (nội dung hoặc chủ đề)

Cutter, C.A. (1904). Rules for a Dictionary Catalog. 4th ed. Washington, DC: USGPO

 

Quy tắc 1: Không người biên mục nào chấp nhận nổi thông tin biên mục của bất kỳ người biên mục nào khác

Quy tắc 2: Không người biên mục nào chấp nhận nổi thông tin biên mục của chính mình sau 6 tháng kể từ khi biên mục

Jesse SHERA
Trường Cao học TV, Đại học Illinois, Bài viết số 131, 12/1997.

Các bài khác...